PRO UČITELE - FÜR DIE LEHRER

In China, Vietnam und anderen asiatischen Ländern werden Lehrer in den Konfuzius-Tempeln verehrt und angebetet - und auch im normalen Leben werden sie hoch geachtet. Andere Länder, andere Sitten? Das folgende Gedicht erinnert an Johann Amos Comenius und seine "Janua linguarum reserata" (deutsch: Geöffnete Sprachentür), wie auch an die vergessenen Wunder dieser Welt. (Foto: Anbetungslied an die Lehrer auf Chinesisch.)

V Číně, Vietnamu a dalších asijských zemích jsou učitelé uctíváni a zbožňováni v Konfuciových chrámech a také v normálním životě se jim dostává úcty. Jiný kraj, jiný mrav? Báseň Kristiny Košnerové připomíná Jana Amose Komenského a jeho "Janua linguarum reserata", jakož i zapomenuté divy tohoto světa. (Foto: Oslavná óda na učitele v čínštině.)Doporučená

Nebereme vážně
svoje učitele,
nevidíme všechny
divy světa,
přitom brány jazyků
jsou stále otevřené,
a na zázracích
je vystavěna
v knize první věta.

©Kristina Košnerová


Die Empfohlene

Wir nehmen
unsere Lehrer nicht ernst
Wir sehen nicht
alle Wunder dieser Welt,
dabei steht immer noch
die Sprachentür geöffnet
und auf Wundern
aufgebaut
im Buch der erste Satz

©Kristina Košnerová