PROBEWEISSE FINSTERNIS - POKUSNĚ BÍLÁ TEMNOTA

Báseň o bílém prosincovém ránu (platná zejména v zasněžených končinách). Původně vyšla ve sbírce "Scherbenballett", později - i s českým překladem - v mé dvojjazyčné antologii "Nad střechami světlo - Über den Dächern das Licht".

Ein Gedicht über einen Dezembermorgen (gültig besonders in den verschneiten Landesteilen). Ursprünglich aus der Sammlung "Scherbenballett", später, mit der tschechischen Übersetzung, in der zweisprachigen Anthologie "Nad střechami světlo - Über den Dächern das Licht" erschienen.


Dezembermorgen

Eine Seufzerstunde
abgewöhnte Wärme
jede dunkle Ecke
ein Herrgottswinkel

Ich halte Winterdienst
mit meinem Stubenleib
draußen der Himmel
vergilt Gleiches mit

Gleichem augenbetäubend
nichts habe ich
zu bergen aus dieser
probeweißen Finsternis

©Matthias Kehle


Prosincové ráno

Hodina vzdechů
odvyklé teplo
každý temný kout
je božím místem

Držím zimní stráž
svým pokojovým tělem
venku nebe
splácí stejné

stejným oči oslepujícím
nemám
co zachránit z této
pokusně bílé temnoty

©Matthias Kehle

19.12.17 10:30

Letzte Einträge: UŽ JE ZASE ČAS - ES IST WIEDER ZEIT, STILLE NACHT - TICHÁ NOC , NEBOJ SE! - FÜRCHTE DICH NICHT!, DIE FAULEN KÖNIGE - LÍNÍ KRÁLOVÉ, MYŠLENKY PŘED SPANÍM - GEDANKEN VOR DEM EINSCHLAFEN

bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL