POUŠŤ V ČESKU? - EINE WÜSTE IN TSCHECHIEN?

Ačkoli netuším, jaká konkrétní inspirace se skrývá ze touto básní, připadá mi zajímavá a velmi aktuální! Při překládání jsem se snažila především zachovat básnické obrazy, které jsou neobvyklé, mnohovrstevné a vyvolávají různé asociace.

Obwohl ich nicht ahne, welche konkrete Inspiration hinter diesem Gedicht steckt, finde ich es interessant und sehr aktuell! Bei der Übersetzung habe ich versucht, die Bilder zu erhalten, die ungewöhnlich und vielschichtig sind und verschiedene Assoziationen hervorrufen.

Česká poušť

Česká poušť, polibek od harfeníka;
slzy, co kolem putují
jako zvířené listí, mozoly nádeníka.
S termity za tmy snídají.

Poušť lákavá, poušť na slunci
a pak všechny vady na kráse
pokryje poušť, chce jen po otci
řeč, do níž jak rudá mlha halí se

klubko hadů z písečných plání,
a poušť znovu jak dobrozdání
krví supů nanáší podpis na ortel.

Poušť, kdo by to čekal, jak moje milování,
když nemohl jsem uniknout lvici uspávání;
vzala mě mlčky na hotel.

©Vladimír Stibor


Die tschechische Wüste

Die tschechische Wüste, ein Kuss des Harfenspielers;
Tränen, die herumwandern
wie aufgewühltes Laub, Schwielen des Lohnarbeiters.
Sie frühstücken im Dunklen mit den Termiten.

Die lockende Wüste, die Wüste im Sonnenlicht
sie verdeckt alle Schönheitsfehler,
will vom Vater nur seine Sprache,
die wie ein roter Nebel verhüllt

einen Knäuel aus Schlangen von den sandigen Weiten,
und die Wüste schreibt wieder ihr Gutachten,
setzt ihre Unterschrift aus Geierblut unter das Urteil.

Die Wüste, wider Erwarten, ist wie mein Liebesleben,
als ich nicht entkommen konnte der Löwin,
die mich in den Schlaf wog,
nahm sie mich schweigend mit aufs Hotel.

©Vladimír Stibor

Foto©Vladimír Stibor

17.5.17 13:14

Letzte Einträge: GENERATION GAP?, GENERATION GAP?, WENN ICH DU WÄRE - BÝT TEBOU , DER UNVERZICHTBARE BEGLEITER - NEPOSTRADATELNÝ SPOLEČNÍK, DER SOMMER BEGINNT - ZAČÍNÁ LÉTO

bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL