PORUCHA KOMUNIKACE - EINE KOMMUNIKATIONSSTÖRUNG

Vysílání na moři nefunguje, jen šum proniká k uším příjemce. Co se dosud zdálo jasné, bylo možná od začátku nedorozuměním. Co se s námi stalo?
Der Seefunk funktioniert nicht, nur ein Rauschen gelangt zu den Ohren des Empfängers. Was bisher klar erschien, war vielleicht von Anfang an nur ein Missverständnis. Was ist mit uns passiert?

funken

eine zeitlang dachte ich die codes wären
geknackt, aber das programm ist veraltet

tickern lediglich anlaute über den seefunk
finger wie zeichen, gemorse im hörer (vergleiche

deckunter, knisternd auf anfang) verhören
kann man sich dann wenn sprache ausfällt, strömen

vielleicht im moment serpentinische daten
(rohrpostgepolter gedanklich treppab) nicht

zu empfangen zum beispiel bis jetzt war
die nachricht, das signal stünde zum rauschen

in keinem verhältnis

©Marcus Roloff


vysílání

dlouho jsem myslel, že kódy jsou
dešifrovány, ale program je zastaralý

pouze začátky slov pronikají námořní vysílačkou
prsty co znamení, morseovka ve sluchátku (v podpalubí

je srovnávám s praskáním počátečního signálu) člověk
se může přeslechnout, když řeč vypadává, proudí

možná v tuto chvíli křivolaké údaje
(v myšlenkách bublání potrubní pošty odshora dolů ) ale

dosud se nepodařilo zachytit
zprávu, signál je v nepoměru

k šumu

©Marcus Roloff


Ölgemälde/Olejomalba©Klára Hůrková

9.6.17 13:31

Letzte Einträge: GENERATION GAP?, WENN ICH DU WÄRE - BÝT TEBOU , DER UNVERZICHTBARE BEGLEITER - NEPOSTRADATELNÝ SPOLEČNÍK, DER SOMMER BEGINNT - ZAČÍNÁ LÉTO, LETNÍ POZDRAV - EIN SOMMERGRUSS

bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL