V TEMNÉM LESE - IM DUNKLEN WALD

Kokořín ist eine mittelalterliche Burg nördlich der tschechischen Stadt Mělník. Sie steht inmitten tiefer Wälder und lockt zu romantischen Spaziergängen. Den Dichter Pavel Kukal inspirierte die Landschaft zur folgenden Vision. (Danke an Marianne Glaßer für die Übersetzungshilfe!)

Kokořín je středověký hrad ležící na sever od Mělníku. Nachází se uprostřed hlubokých lesů a láká k romantickým procházkám. Básníka Pavla Kukala inspirovala tato krajina ke zvláštní vizi. (Děkuji Marianne Glaßer za pomoc s překladem!)

Kokořín

Prošel jsem stezkou prastarou
i srdce mé je stále stejné.
Myslivci v skrytu pod skalou
lijí si koule čarodějné.

Ještě ne pro mne - v naději
skláním se k zemi. Jak se cítím?
V srdci žár, v zádech mrazení
a víc již slova nezachytí.

Jinam je výstřel směřován
a krok ode mne vzdaluje se.
Ještě je čas, co byl nám dán
ve vzduchu cítit v temném lese.

©Pavel Kukal


Kokořín

Ich durchschritt den alten Weg
und mein Herz blieb dabei gleich.
Jäger gießen unterm Fels
Zauberkugeln in ihrem Reich.

Nicht schon für mich – ich hoffe noch,
beuge mich tief. Was fühle ich?
Im Herzen Glut, im Rücken Frost,
Mehr liegt in den Worten nicht.

Der Schuss ertönt, fliegt anderswo,
Der Schritt entfernt sich bald.
Die Zeit, die uns gegeben war,
sie duftet noch im dunklen Wald.

©Pavel Kukal

30.7.17 09:15

Letzte Einträge: GENERATION GAP?, GENERATION GAP?, WENN ICH DU WÄRE - BÝT TEBOU , DER UNVERZICHTBARE BEGLEITER - NEPOSTRADATELNÝ SPOLEČNÍK, DER SOMMER BEGINNT - ZAČÍNÁ LÉTO

bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL