SOMMER IN SÜDFRANKREICH - LÉTO V JIŽNÍ FRANCII

Die in Schweden lebende tschechische Lyrikerin Jana Witthed entdeckt in Cannes beunruhigende Bilder - die tief vorwurfsvolle Leinwand, die den unsterblichen Ruhm durchschneidet, Angst, die auf einer unechten (im Original gleichzeitig: un-rechten) Schulter ruht. Mein Mann, der die deutsche Übersetzung überprüft hat, entdeckte in ihrem Gedicht Anspielungen auf Rilke... Ich überlasse es dem werten Leser, es selbst zu beurteilen.

Česká básnířka žijící ve Švédsku Jana Witthed nalézá v Cannes zneklidňující obrazy - hlubinu výčitky plátna, nesmrtelný bod slávy a úzkost spočívající na nepravém rameni. - Můj manžel, který kontroloval překlad do němčiny, objevil v její básni narážky na Rilkeho... Ponechávám k posouzení laskavému čtenáři.


CANNES

Cestičkou z dlaní
do otisku touhy
v paláci převtělení
Carlton Chanel Dior
Fragonard
a prach
v kuželu světla
rozptyluje
podobu obrazu
hlubina výčitky plátna
protíná
nesmrtelný bod slávy
zběsile bičuje
lákavou radost
červnového dne
krouží v paměti stromořadí
visí v oknech hotelů
na nepravém rameni
nechává
spočívat úzkost

©Jana WitthedCANNES

Auf dem Pfad aus Handflächen
in den Abdruck der Sehnsucht
im Palast der Wiedergeburt
Carlton Chanel Dior
Fragonard
und der Staub
im Lichtkegel
zerstreut
die Bildgestalt
Die tief vorwurfsvolle Leinwand
durchschneidet
den unsterblichen Ruhm
peitscht rasend
die lockende Freude
dieses Julitags
kreist im Gedächtnis einer Allee
hängt in den Hotelfenstern
lässt auf der unechten Schulter
Angst und Bange ruhen

©Jana Witthed

28.9.17 12:59

Letzte Einträge: GENERATION GAP?, WENN ICH DU WÄRE - BÝT TEBOU , DER UNVERZICHTBARE BEGLEITER - NEPOSTRADATELNÝ SPOLEČNÍK, DER SOMMER BEGINNT - ZAČÍNÁ LÉTO, LETNÍ POZDRAV - EIN SOMMERGRUSS

bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL