SICH ZEIT NEHMEN - DÁT SI NA ČAS

Kdy, když ne dnes, je ten správný den k "přistání"? Rok se chýlí ke konci, kalendář s důležitými termíny také, proto bychom měli - jako v této básni - začít vysílat světelná znamení.

Wann, wenn nicht heute, ist der richtige Tag, um sich ein "Landeerlaubnis" zu geben? Das Jahr geht zur Neige, der Terminkalender auch, und wir sollten - wie in diesem Gedicht - Lichtzeichen üben.

lichtzeichen

nicht in der mulde der zeit gelegen
sie abgeschafft explodiert statt
getickt du nimmst den großen raum
an und keine termine dein kleid
brennt noch am zeitsaum dein
guckkasten hat sich selbst
eingerissen sturm von allen seiten
bis dein brennen verlöscht du dich
frei sprichst du dir landeerlaubnis
gibst auf allen planeten und
lichtzeichen übst

©Monika Littau


Světelná znamení

neleží v prohlubni času
který zmizel explodoval místo aby
odtikal přijímáš ten velký prostor
a žádné termíny tvé šaty
ještě hoří na lemu času tvé
kukátkové divadlo se samo
roztrhalo ze všech stran vichřice
dokud tvůj požár neuhasne ty
se neosvobodíš nedáš si
svolení přistát na všech planetách a
nevypustíš světelná znamení

©Monika Littau

29.11.17 07:37

Letzte Einträge: GENERATION GAP?, WENN ICH DU WÄRE - BÝT TEBOU , DER UNVERZICHTBARE BEGLEITER - NEPOSTRADATELNÝ SPOLEČNÍK, DER SOMMER BEGINNT - ZAČÍNÁ LÉTO, LETNÍ POZDRAV - EIN SOMMERGRUSS

bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL