DAS ETWAS ANDERE WINTERGEDICHT - TROCHU JINÁ ZIMNÍ BÁSEŇ

Navzdory sněhu, který obsahuje, není tato báseň o počasí, nýbrž o prázdných místech v hlavách lidí, které je možné různě zaplnit. Snad i to se hodí do doby Adventu.

Trotz des Schnees darin geht es in diesem Gedicht nicht ums Wetter, sondern um die Leerstellen im Kopf, die ganz unterschiedlich gefüllt werden können. Vielleicht auch passend zum Advent.


* * *

Es ist Regen, sagten die alten Frauen.
Es ist Schnee, sagten die Kinder.
Es ist Rache für den Propheten,
schrien die jungen Männer.
Dann stürmten sie los.

Die alten Frauen
hatten die jungen Männer genährt,
als sie Kinder waren.

Welche leere Stelle war in den Köpfen der alten Frauen?
Welche leere Stelle blieb in den Köpfen der jungen Männer,
in die sie das Bild des Propheten klebten?

Es ist Regen, sagten die alten Frauen
und schrieben ein Gedicht in die leere Stelle.
Es ist Schnee, sagten die Kinder
und warteten, bis das Wort Rache überschrieben war.
Dann stürmten sie los.

© Marianne Glaßer


* * *

Je to déšť, říkaly staré ženy.
Je to sníh, říkaly děti.
Je to pomsta Proroka,
křičeli mladí muži.
Pak se rozběhli.

Staré ženy
živily mladé muže,
když byli děti.

Jaké prázdné místo bylo v hlavách starých žen?
Jaké prázdné místo zbylo v hlavách mladých mužů,
kam nalepili obrázek Proroka?

Je to déšť, říkaly staré ženy
a napsaly do prázdného místa báseň.
Je to sníh, říkaly děti
a počkaly, až bude přepsáno slovo Pomsta.
Pak se rozběhly.

© Marianne Glaßer

11.12.17 13:00

Letzte Einträge: GENERATION GAP?, WENN ICH DU WÄRE - BÝT TEBOU , DER UNVERZICHTBARE BEGLEITER - NEPOSTRADATELNÝ SPOLEČNÍK, DER SOMMER BEGINNT - ZAČÍNÁ LÉTO, LETNÍ POZDRAV - EIN SOMMERGRUSS

bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL