DER UNVERZICHTBARE BEGLEITER - NEPOSTRADATELNÝ SPOLEČNÍK

Katzen waren seit eh und je Begleiter von Hexen und Zauberern, Kräuterfrauen, Hellseher und Heiler. Wegen ihres magischen Einflusses sind sie auch oft in den Wohnungen von Dichtern anzutreffen, obwohl sie sich manchmal dominant über deren Arbeit erheben und sich mit Vorliebe aufs Papier oder die Computertastatur setzen.

Kočky byly od nepaměti společníky čarodějnic a kouzelníků, bab kořenářek a vědem, jasnovidců a léčitelů. Snad právě proto, kvůli jejich magickému vlivu, bývají často k vidění i v příbytcích básníků, přestože se někdy dominantně nad jejich práci vyvyšují a s oblibou si sedají na papír či na klávesnici počítače.KOCOUR ČTE BUDOUCNOST

Kocour čte budoucnost v dýmu doutnajícího oběda,
žhavé dýmající byliny předpovídají počasí a množství ryb v mořích.
Zároveň je v dýmu vidět číslo, které určuje počet písmen
použitých v básních v příštích 27 dnech.

©David Cajthaml


DER KATER LIEST DIE ZUKUNFT

Der Kater liest die Zukunft aus dem Mittagessensdampf,
die glühenden dämpfenden Kräuter sagen das Wetter und die Menge der Meeresfische voraus.
Gleichzeitig kann man in dem Dampf die vorbestimmte Anzahl der Buchstaben
in den Gedichten der kommenden 27 Tage sehen.

©David Cajthaml


18.5.18 17:54

Letzte Einträge: GENERATION GAP?, WENN ICH DU WÄRE - BÝT TEBOU , DER SOMMER BEGINNT - ZAČÍNÁ LÉTO, LETNÍ POZDRAV - EIN SOMMERGRUSS

bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL