POLITIKA - POLITIK

...bewegt uns alle in diesen Tagen. Básník Ticho ("Dichter Stille") hat das folgende Gedicht 2013 geschrieben und es erschien in seiner Sammlung PLAY OFF (Protimluv). Wie ein surrealistisches Gemälde verwendet der Text realistische Versatzstücke, die auf die Babiš-Affäre anspielen.

...nás poslední dobou hodně zaměstnává. Básník Ticho napsal následující báseň v roce 2013 a vyšla ve sbírce PLAY OFF (Protimluv). Jako na surrealistickém obraze jsou v textu použity realistické detaily, evokující aféru Babiš.DOMÁCÍ NENÁSILÍ
báseň o chlapovi, kterého žena vyhodí na ulici během předvolební kampaně, ve které zvítězí strana ANO


Mráz říká ano a ulice
vymačká bělobu do dlažby
z holubic do kočičích hlav Lov tažební dráha ceremonie

říká ano Popeláři
Mávnuli holubím křídlem
hloubku holoubků hluboko
mezi kostky – sníh jen v krvi

okolo v zaparkovaných autech
se strachem klepou kliky “cvak” – hluk – hodiny
nenosí na ruce ale na věži:
odměřují návraty na justičním zápěstí
vnitřního podobenství fiakru a na cestě
do vole. místnosti holubích kříd-
el přesypávají hlasovací krev osu-
du do rukou značkové Nemesis

Stopni to: Srdce není koule na petanque a stíny
se zpomalují do modra. Zkřehlost větřící
město nacpalo bezdomovci polštář survivalu
na spáleništích slov: Odejdi a zůstaň navždy! Vrať se a
nikdy se nevracej! – z posmrtného úkrytu
v pouličním betonovym květináči
z už nevyplašitelných holubů v předzimničních představách
kalendáře návratů do sesle v režimu spánku
nokturno hnízdaře nezasněží
Za tmou Ve tmě Do tmy


Křídlem až ke srdci
Stínem až do srdce


© Básník TichoHÄUSLICHE NICHT-GEWALT
Gedicht über einen Kerl, den seine Frau während des Wahlkampfes, in dem die Partei ANO (JA) siegt, auf die Straße hinauswirft


Der Frost sagt Ja und die Straße
drückt aus der Tube das Weiß aufs Pflaster
aus den Tauben in die Katzenkopfsteine Jagd Ziehungsablauf Zeremonie

sagt Ja Die Müllmänner
schwangen den Taubenflügel
die Tiefe der Tauben tief
zwischen die Pflastersteine – Schnee nur im Blut

um sie herum in den geparkten Autos
zittern vor Angst die Klinken "Klack" – Lärm – Uhren
tragen sie nicht am Handgelenk sondern am Turm:
messen die Rückkehr am Handgelenk der Justiz
des inneren Gleichnisses des Fiakers und auf dem Weg
in den Blähhals. Räume der Taubenflü-
gel schütten das Abstimmungsblut des Schick-
sals in die Hände einer Marken-Nemesis

Miss die Zeit: das Herz ist keine Petanque-Kugel und die Schatten
verlangsamen sich ins Blau. Die Verfrorenheit witternde
Stadt zwang dem Obdachlosen ein Survival-Kissen auf
an den Brandstätten der Worte: Geh weg und bleib für immer! Kehre zurück und
kehre nie wieder zurück! – aus dem posthumen Versteck
im Straßenblumentopf aus Beton
aus den nicht mehr aufscheuchbaren Tauben in den vorwinterlichen Umbauten
dem Kalender der Wiederkehr in den Sessel im Schlafmodus
Das Nokturno des Nesters wird nicht schneien
Hinter der Dunkelheit In der Dunkelheit In die Dunkelheit

Mit dem Flügel bis zum Herz
Mit dem Schatten bis ins Herz

© Básník TichoFoto©Wiki

4.7.18 19:11

Letzte Einträge: GENERATION GAP?, WENN ICH DU WÄRE - BÝT TEBOU , DER UNVERZICHTBARE BEGLEITER - NEPOSTRADATELNÝ SPOLEČNÍK, DER SOMMER BEGINNT - ZAČÍNÁ LÉTO, LETNÍ POZDRAV - EIN SOMMERGRUSS

bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL